Thiết kế tùy biến

Thiết kế tùy biến

Quản lý trực tuyến

Quản lý trực tuyến

Sử dụng dễ dàng

Triển khai dễ dàng

HCMGIS GeoSurvey

HCMGIS GeoSurvey cung cấp nền tảng thiết kế tùy biến cấu trúc, biểu mẫu dữ liệu GIS cần thu thập; quản lý tiến trình triển khai các dự án thu thập dữ liệu GIS thực địa theo không gian và thời gian.

Các ứng dụng của HCMGIS GeoSurvey:

  • Thu thập, khảo sát ý kiến, phản ánh của người dân, khách hàng, cộng đồng,...
  • Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng, kiểm tra định kỳ, xử lý sự cố (điện, nước, hạ tầng,..).
  • Thiết kế và triển khai các dự án thu thập dữ liệu GIS thực địa chuyên nghiệp.

GeoSurvey Platform

GeoSurvey Platform

Thiết kế và quản lý dự án thu thập dữ liệu

GeoSurvey Mobile

Triển khai thu thập dữ liệu thực địa